Ansök om medel för marknadsföringssamarbeten

Publicerad den 28 februari 2019 ILLUSTRATION.jpg

Från och med i år kan föreningar söka medel till arrangemang för marknadsföringssamarbeten. Vid två tillfällen annonserar kommunen ut ansökan. Den första gäller nu och avser 2019. Sista ansökningsdag är 31 mars.

Föreningar med undantag för politiska organisationer och religiösa trossamfund,  skrivna i Timrå kommun kan söka stöd för marknadsföringssamarbeten. Samarbetet syftar till att stärka varumärket Timrå och vara förenligt med kommunens vision och mål. Samarbetet ska präglas av öppenhet och kunna granskas offentligt.

Ansökningarna hanteras av kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen. Skriftligt avtal ska alltid upprättas mellan parterna för att fastställa syfte, omfattning och parternas åläggande gentemot varandra.

Det här stödet ska inte blandas ihop med föreningsbidraget. Det söker man som vanligt hos Kultur- och tekniknämnden.

Bedömningsgrunder

Beslut om, samt omfattningen av marknadsföringssamarbetet tas med utgångspunkt i hur följande punkter uppfylls:

 • Hur omfattande den positiva massmediala publiciteten kring samarbetsparten och varumärket Timrå kommun förväntas bli i och utanför länet,
 • Hur stort antal tillresta deltagare och/eller besökare som förväntas i samband
 • med evenemanget,
 • Hur väl samarbetsparten bidrar till positiv publicitet kring Timrå kommun utanför länet,
 •  Hur mycket samarbetsparten gör för att marknadsföra sig själv och
 • Hur väl Timrå kommun tydliggörs i samband med det.

I övrigt tilldelas medel för marknadsföringssamarbeten utifrån förfrågningar och turordning, det innebär att en för sen förfrågan kan innebära att samtliga tillgängliga medel redan är beslutade och utdelade.

 Ansökan och avtal

Ansökningarna hanteras av kommunledningskontoret på uppdrag av Kommunstyrelsen, Timrå kommun. Därefter tar kommunledningskontoret beslut om avtalen och samarbeten.

Skriftligt avtal ska alltid upprättas mellan parterna för att fastställa syfte, omfattning och parternas åläggande gentemot varandra.

Ansökan ska innehålla:

 • Värde (pengar/varor/tjänster)
 • Aktiviteten
 • Syftet med marknadsföringssamarbetet
 • Återrapportering av arrangemanget såsom besökarantal, medial exponering och egen utvärdering en månad efter arrangemanget
 • Avtalstid
 • Organisationsnummer, namn och adress samt kontaktperson

Ladda ner blanketten, pdf, och skicka in föreningens ansökan senast 31 mars till marie.zetterlund@timra.se

Mer information: Marie Zetterlund, kommunikations- och marknadsansvarig, e-post marie.zetterlund@timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 mars 2019