Frågor om allemansrätten

Publicerad den 4 juli 2017

Så här i sommartider kommer det ofta många frågor om hur allemansrätten gäller vid olika typer av aktiviteter.

Något som är särskilt aktuellt nu när det är väldigt torrt i markerna på många håll i landet är frågor om vad som gäller för eldning. Andra frågor som ofta är aktuella är vad som gäller för klättring i berg, blomplockning, elcyklar, enskilda vägar och ridning. Längre fram i sommar kommer ofta frågor om plockning av bär och svamp.

Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk. Informationen finns dels på Naturvårdsverkets hemsida, och dels som broschyrer som kan laddas ner som pdf-filer eller beställas gratis (endast porto tillkommer). Nedan finns länkar till denna information och även till viss annan information.

Naturvårdsverkets entrésida till information om allemansrätten:
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/

Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter:
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/

Eldning och allemansrätt – folder på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida:
https://rib.msb.se/filer/pdf/26790.pdf

Informationsmaterial om allemansrätten på svenska:
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/

Informationsmaterial om allemansrätten på andra språk:
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/

Information om fridlysta arter:

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/

Råd om vilda djur:
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 juni 2019