Internutredning om skattepengar till privat anläggning klar

Publicerad den 22 maj 2017

Internutredning visar att det inte finns några belägg för att tjänstepersoner i Timrå kommun har varit inblandade i att konsulttimmar för en privat villa har förts på fastighetsprojekt i kommunal regi.

 KPMG har på mitt uppdrag noga utrett frågan. Den tjänsteperson som har varit avstängd under utredningen har inte varit ansvarig för att timmar har förts fel. Personen i fråga är varmt välkommen i tjänst igen, felförda timmar kommer att krediteras av konsultfirman. Inga skattepengar ska användas för att bygga privata anläggningar, säger Andreaz Strömgren kommunchef i Timrå.

"Vi förbättrar vår internkontroll"

Ansvarig konsult på firman har däremot sagt upp sig och de timmar som har förts fel och till viss del även debiterats på ombyggnationer och renovering av kommunala fastigheter betalas tillbaka av firman.
 Samtidigt pekar utredningen på att vi bland annat måste bli bättre på internkontroll samt uppföljning av beställningar och inköp. Vi bygger om vår ekonomiprocess i grunden för att på ett bättre sätt kunna arbeta med uppföljning, säger Andreaz Strömgren.

Det inträffade är polisanmält och utreds av polismyndigheten. Timrå kommun stängde av tjänstepersonen i fråga för att underlätta utredningsarbetet samt för att grundligt kunna gå igenom det inträffade.
 Tjänstepersonen var avstängd med lön. Jag tog inte ställning till skuldfrågan i det beslutet utan bedömde att arbetsmiljöskäl och förutsättningarna för att göra en grundlig utredning krävde en avstängning. Det är skönt att kunna konstatera att vi kan lita på våra anställda i Timrå kommun. Att vi måste bli bättre på internkontroll samt uppföljning av vad som faktiskt levereras och till rätt pris, det är jag som arbetsgivare ansvarig för att säkerställa, säger Andreaz Strömgren.

Arbetar vidare med förbättrad uppföljning

Timrå kommun kommer även att arbeta vidare med att i förebyggande syfte förhindra att oegentligheter uppstår i den kommunala verksamheten. Förutom förbättrad uppföljning är det av vikt att bisysslor anmäls och att jävssituationer i beställningssituationer inte uppstår. Det är generella synpunkter som den interna utredningen pekar på efter att systematiskt ha gått igenom arbetssätten som tillämpas idag i Timrå kommun.

Kontaktperson: Andreaz Strömgren tel: 060-163123, andreaz.stromgren@timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018