Dina svar är viktiga - Medarbetarundersökning 2017

Publicerad den 23 oktober 2017

Bäste medarbetare! 

Nu är det åter dags för medarbetarenkät. Jag som HR-chef vill veta hur du upplever din arbetssituation. Det är ett viktigt underlag för en fortsatt diskussion mellan medarbetare, fack och cheferna i organisationen om hur vår gemensamma arbetsmiljö kan utvecklas positivt. Det är därför av stor vikt att alla svarar.

 Enkäten skickas ut den 24 oktober och sista dag för svar är 12 november.

Du kan besvara enkäten från vilken internetansluten dator som helst. Är du ovan vid att använda dator och Internet eller har ytterligare frågor, vänder du dig till din närmaste chef. 

Ta chansen att påverka Din arbetsmiljö. 

Tack för Din medverkan! 

Bästa hälsningar

Ewa Brentel
HR-chef

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018