Introduktionsträff för vikarier i äldreomsorgen

Publicerad den 16 juni 2016

Under två halvdagar har ett 70-tal vikarier till kommunens hemtjänst och vård- och omsorgsboende informerats i Anhörigcenters lokaler. Årets introduktionsträff har upplevts som ett positivt sätt att välkomna in nya vikarier till kommunens äldreomsorg. 

Verksamhetschef för kommunens äldreomsorg och hälso- och sjukvård Birgitta Andersson startade informationen som sedan bjöd på en föreläsning om vårdhygien och fem stationer. På stationerna provades puls, blodtryck, benlindning och stödstrumpor. Hantering av hjälpmedel, läkemedel och diabetes var sedan på tur innan det var slut för dagen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018