Virus – vad gör du när du kommer till arbetet på måndag den 15 maj?

Publicerad den 14 maj 2017 Virus, mask, attack, it

I fredags eftermiddag drabbades vi av virus. IT-driften har arbetat hela helgen för att komma till rätta med problemet. I dagsläget är 68 datorer drabbade av totalt  2,500. De datorer som inte drabbats har försetts med programvara som ska göra att inte viruset kan installeras på datorn.

Följande gäller när du kommer till din datorarbetsplats på måndag morgon:

Om du inte drabbats av virus på fredagen, starta datorn som vanligt och arbeta som vanligt. Om skärmen blir blå och datorn startas om och/eller om du får upp ett meddelande om att data är krypterat med begäran om inbetalning för åtkomst, ring help desk på tel: 3300.

Om du vet att du drabbats av virus, starta inte datorn. Vi arbetar med att ominstallera dessa datorer enligt beslutad prioriteringsordning. Vi beräknar att detta är helt klart på onsdag. Vänd dig till din närmaste chef som informerar dig om hur du ska sköta dina arbetsuppgifter när din datorarbetsplats inte fungerar.

Vår IT-drift har förstärkt kundtjänsten och arbetar systematiskt med att åtgärda det inträffade.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018