Axplock kommunstyrelsen 5 april

Publicerad den 7 april 2016 Domar klubba 1.jpg

Kommunstyrelsen tog några beslut på sammanträdet den 5 april. Nedan kan du läsa axplock av sammanträdet

Detaljplan för centrum och bostäder i område vid tidigare Vivsta skola

Kommunstyrelsen beslutade att man skickar ut planförslaget på samråd för att se vad de berörda sakägarna och allmänheten tycker om förslaget.

Östrand 10:1, Bergeforsen 1:147, Söråker 15:1 (delar av) - Försäljning av mark till E.ON Värme Sverige AB för befintliga värmecentraler

Ledamöterna beslutade att man skulle godkänna det upprättade avtalet samt att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen undertecknar köpehandlingarna.

Årsredovisning 2015 Timrå kommun

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att man ska fastställa Timrå kommuns årsredovisning 2015 med bedömningen att kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning 2015. Den verksamhet som bedrivits av heälgda aktiebolag under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 april 2016