Axplock från socialnämnden 26 juni

Publicerad den 30 juni 2017 Klubba

Axplock från Socialnämnden 26 juni

Vid socialnämndens sista sammanträde inför sommaren informerad och beslutad nämnden bland annat om äldreomsorgen, försörjningsstöd samt ett förslag till länsgemensam familjehemsvårdsorganisation.

Äldreomsorgen

Socialnämnden har olika teman inplanerade för sammanträden under året. I juni var det dags för tema Äldreomsorg. Verksamhetschefen Birgitta Andersson samt ett flertal enhetschefer informerade om sina respektive delar. Demenssjuksköterska Anna Edblom gjorde en särskild presentation om utvecklingen av demensvården inom kommunen.

Uttalande angående diskriminering

Med anledning av de artiklar med mera som förekommit i media angående vårdtagare och personal i hemtjänsten antog socialnämndens ledamöter enhälligt följande uttalande:

-Timrå Socialnämnd är en fördomsfri nämnd, vi tillåter inte något fall, inte någon form av diskriminering. Det gäller alla, alltid.

-Timrå Socialnämnd välkomnar alla i sin verksamhet oavsett kön, sexuell läggning, ålder, politisk uppfattning, religion eller etnisk bakgrund.

Rapportering om försörjningsstöd

Statistik för årets första tertial redovisades på sammanträdet. Årets siffror är fortsatt sjunkande och tyder på betydligt lägre utbetalningar än förra året, det vill säga att fler människor kommer i sysselsättning. (se även separat nyhetsartikel)

Förslag om länsgemensam familjehemsorganisation

Kommunförbundet i Västernorrland har lämnat ett förslag till länets kommuner om att inrätta en gemensam enhet för organisering av familjehemsvård. Timrå kommuns socialnämnd beslutade att bordlägga ärendet till sammanträdet i augusti.

 

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 juli 2017