Axplock från kommunstyrelsen 9 februari

Publicerad den 11 februari 2016 Domar klubba 1.jpg


Fagervik 2:127, del av - Försäljning av markområde för bostadshus

Vid kommunstyrelsesammanträdet den 9 februari beslutade kommunstyrelsen att sälja mark i Fagervik 2:127 del av, för byggande av bostadshus.

Kopiering av allmänna handlingar - Ändringar i taxa

Kommunstyrelsen beslutade också att ändra taxan för kopiering av allmänna handlingar. I och med att kommunstyrelsen beslutat att fastställa den nya taxan upphävs den nuvarande.

Taxa 2016 Medelpads Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelsen föreslog även att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa en ny taxa för Medelpads Räddningstjänstförbund år 2016. MRF:s taxa är uppdelad i avgifter för olycksförebyggande arbete, uppdrag som i ett tidigare skede har innefattat räddningstjänst samt arbete som innefattas av hälso- och sjukvårdslagen, i väntan på ambulans, IVPA.

Läs protokollet i sin helhet här

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 mars 2016