Axplock från kommunstyrelsen 10 juni

Torsboda 1:9 (del av) - köpekontrakt

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sista sammanträde innan sommaren att godkänna upprättat köpekontrakt mellan Timrå kommun och Torsboda Combiterminal AB i Gävle avseende ett markområde i Torsboda.

Området omfattar c:a 6,2 ha. Området begränsas i sydväst av järnvägsfastigheten och i nordost av en linje parallellt med kraftledningen och 50 m från dess mitt.

Avtal med Stockholmsbörsen för August Bångs skolstiftelse enligt placeringspolicyn 

Kommunstyrelsen beslutade även att ingå avtal med Stockholmsbörsen AB avseende integrerat handels- och clearingkonto för att möjliggöra utfärdande av s.k. covered calls enligt placeringspolicyn samt att ansöka hos Nordea Bank AB om depåkredit/derivatlimit för att möjliggöra utfärdande av s.k. covered calls enligt placeringspolicyn.

Läs protokollet i sin helhet här

 

(0 Nyheter)
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 juli 2014