Vattenverksamhet

_DSC3699.jpg

Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten.

Även åtgärder som härrör till uppförande, ändring, lagning eller utrivning av dammar eller andra anläggningar samt fyllning och pålning i vattenområden klassas som vattenverksamhet.

Vattenverksamheter prövas av Länsstyrelsen eller av Mark- och miljödomstolen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2018