Värmepumpar

Värmepumpar tar värme från berg, jord, vatten eller luft och avger den till huset. I de fall där värme tillvaratas från berg, jord, grund- och ytvatten kan det medföra en risk för förorening av eller påverkan på grundvattnet. Om du vill installera en värmepump krävs det därför att du gör en anmälan till miljö- och byggkontoret först.

Tänk på att en situationsplan alltid ska skickas med! Du kan kontakta miljö- och byggkontoret för att få en situationsplan över din fastighet.

  • Krav på utförande av värmepumpsanläggning
  • Förteckning över vattentäkter och avloppsanläggningar
  • Inom områden med enskilda vattentäkter måste du också bifoga en vattentäktslista.

Tips inför planeringen

Ta reda på om det finns elledningar, telefonkablar, vatten- och avloppsledningar, cisterner, tunnlar, bergrum eller skyddsrum i närheten. Du behöver tillstånd från fastighetsägaren om du ska utnyttja annans mark- eller vattenområde.

När du funderar på dimensionering och utformning av värmepumpen eller funderar över andra alternativ kan du få hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare, telefonnummer 060-16 31 87, e-post marie.blumenberg@timra.se. Det finns många tips för att spara energi och pengar.

Klart att börja?

Du får installera anläggningen när du fått en skriftlig bekräftelse från miljö- och byggkontoret. Om du börjar dessförinnan eller inte anmäler till miljö- och byggkontoret att du tänker installera en värmepump kan du få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs.

Avgift för anmälan

Miljö- och byggkontoret tar ut en fast avgift på 860 kr vid anmälan av värmepumpar som är mindre än 100 kW. För övriga värmepumpar tas en avgift på 860 kr per timme ut vid handläggning.

Större anläggningar

Kontakta miljö- och byggkontoret om du vill installera en större anläggning. 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 mars 2019