Serveringstillstånd alkohol

Miljö- och byggnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet och handläggningsansvarig för utredning, tillståndsgivning, tillsyn och sanktioner.
Permanenta tillstånd och tillstånd för servering till allmänhet kan endast sökas av näringsidkare. Tillstånd för slutet sällskap vänder sig till föreningar med flera.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter finns till höger på sidan. För mer information kontakta alkoholhandläggaren via kommunens kundtjänst.

Förenklad delgivning

Miljö- och byggnadsnämnden använder sig i normalfallet av så kallad förenklad delgivning. Syftet med delgivning är att myndigheten ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling. För mer information om förenklad delgivning.

Krav för serveringstillstånd

För att beviljas ett serveringstillstånd som gäller tills vidare (stadigvarande) behöver du som sökande och din verksamhet uppfylla en del krav på lämplighet:

  • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.
  • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid. Din personliga lämplighet prövas också, du får till exempel inte vara straffad för något allvarligare brott.
  • Du behöver visa att du har kunskap om alkohollagen. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov hos kommunen. Om du har ett serveringstillstånd idag som minst motsvarar den aktuella ansökan, och det inte finns skäl att ifrågasätta dina kunskaper, behöver du inte göra provet.
  • Du ska kunna redogöra för finansieringen, det vill säga varifrån pengarna som finansierar verksamheten kommer.
  • Du måste visa att du har rätt att använda lokalen (hyreskontrakt eller köpekontrakt).
  • Det ska finnas ett eget kök i direkt anslutning till serveringslokalen, som också ska användas.
  • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet ska vara tillräckligt och tillgängligt.
  • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
  • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Kontakta räddningstjänsten för mer information.

Handläggningstid

Utredning av ansökningar och meddelanden om beslut görs av alkoholhandläggaren. Handläggningstiden ligger normalt inom 8 veckor för ansökningar av mer omfattande karaktär, och inom 4 veckor för enklare ansökningar. Varje ansökan prövas för sig. Yttranden begärs in från Polismyndigheten och ofta även Skatteverket, Räddningstjänsten och Miljö- och byggkontoret.

Avgifter

Betala avgifter till:
Timrå kommun, bankgiro 5672-9387. Ange referens: 6100 0000.31160.26700

Mer information?

Du kan läsa mer om bestämmelser och riktlinjer för serveringstillstånd i informationsblad nedan. Har du allmänna frågor kan du kontakta serverings- och alkoholhandläggaren Armin Fattah, telefonnummer: 060-16 31 99.

Taxa avgifter (2016)

Riktlinjer avseende tillstånd för servering av alkoholdrycker i Timrå kommun
(antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2018-03-12)

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 juni 2019