Sanering av PCB

Äger du en byggnad som är byggd eller renoverad 1956 - 1973?
Byggnaden kan då innehålla PCB som är både miljö- och hälsoskadligt och det är du som fastighetsägare som är skyldig att inventera och sanera byggnaden.

PCB i byggnadsmaterial

PCB kan påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos människor och djur. PCB är också giftigt och svårt att brytas ner av naturen. PCB användes i byggnadsmaterial från 1956 och i vissa fall ända fram till 1980. PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i vissa plastbaserade golv, så kallade acrydurgolv.

Spridning av PCB till miljön från byggprodukter undviks genom att inventera och sanera byggnadsmaterial som innehåller PCB. Avfallet ska hanteras som farligt avfall.

Förordningen om PCB

Förordningen om PCB gäller från den 1 mars 2007 och innebär att fastighetsägare (ej en- och tvåbostadshus) är skyldiga att utföra inventering av PCB i byggnader eller anläggningar där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts mellan åren 1956-1973.

Om PCB hittas i halter över 500 mg/kg ska en åtgärdsplan tas fram där det anges vilka åtgärder som planeras för att se till att materialet som innehåller PCB sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 december 2017