Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får från och med den 1 november 2009 säljas utanför apotek. Vill ni börja sälja receptfria läkemedel ska detta anmälas till Läkemedelsverket.

 Försäljning av receptfria läkemedel

En lista över vilka läkemedel detta gäller samt ytterligare information om anmälan av försäljning av vissa receptfria läkemedel finns att hitta på Läkemedelsverkets hemsida under rubriken Företag och Apoteksmarknaden.

Nikotinläkemedel inryms från och med den 1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel. Regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel upphör därmed att gälla.

Det finns regler i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel som måste följas när man bedriver sådan verksamhet.

Viktiga delar ur lagen:

  • Du ska ha ett egenkontrollprogram.
  • Du ska kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedlen.
  • Samma åldersgräns som finns sedan tidigare för nikotinläkemedel samt tobak och öl, det vill säga 18 år, gäller för detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel.

Kommunens ansvar

Kommunerna har fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 oktober 2018