Hygienisk verksamhet

Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och byggkontoret innan verksamheten startar.

Anmäl din verksamhet

Följande verksamheter ska anmälas till miljö- och byggkontoret senast sex veckor innan verksamheten påbörjas:

  • behandling med risk för blodsmitta genom användning av skalpeller eller akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, exempelvis fotvård, tatuering, viss öronhåltagning, kroppspiercing, viss skönhetsbehandling
  • bassängbad och liknande som är upplåtna åt allmänhetenskolor,
  • förskolor och fritidsverksamhet
  • tillhandahållande av solarier till allmänheten

Om du startar din verksamhet utan att anmäla det riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kr.

Lokaler och utrustning ska vara lämpliga för den verksamhet man bedriver.
Verksamheten behöver ha uttänkta arbetssätt och rutiner för att klara kraven på till exempel hygien och smitta. Arbetsrutinerna ska sammanställas i ett skriftligt egenkontrollprogram. Exempel på områden att ta upp i egenkontrollen är städning, hygien, ventilation och avfall.

Miljö- och byggkontoret har tillsyn även på andra verksamheter:

  • hotell och liknande där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • idrottsanläggningar och campinganläggningar
  • behandling utan risk för blodsmitta, till exempel hårvård, manikyr/pedikyr, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling, hudvård och zonterapi
  • lokaler för vård och annat omhändertagande
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 januari 2019