Förorenad mark, vatten och byggnader

Ett område är förorenat när mark, grundvatten, sediment eller byggnader innehåller förhöjda halter av miljöfarliga ämnen. Föroreningar kan komma från många typer av verksamheter, exempelvis sågverk, bensinstationer och kemtvättar och innebära risker både ur hälso- och miljösynpunkt.

Äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet

Om du själv äger eller vill köpa eller sälja en förorenad fastighet finns mer information att läsa i dessa broschyrer.

Fastighetsägarens ansvar
Ta kontroll över kostnader för föroreningar

Upplysningsskyldighet

Om en förorening upptäcks ska miljö- och byggkontoret omgående underrättas. Den här upplysningsskyldigheten gäller även i områden där man redan vet om att föroreningar finns.

Saneringsanmälan

En anmälan om saneringsåtgärd krävs till miljö- och byggkontoret minst sex veckor innan arbeten eller undersökningar påbörjas i förorenade områden. Miljö- och byggkontoret kan ha synpunkter om hur arbetet ska utföras.

Akuta utsläpp

Om det sker ett utsläpp till miljön sker ska du omgående kontakta räddningstjänsten, telefonnummer 112. Räddningstjänsten arbetar för att minska risken för akuta miljöskador.

När räddningstjänsten utfört sitt arbete och skadan är under kontroll börjar saneringsarbetet. I normalfallet ska en anmälan lämnas in innan saneringen börjar. Vid en olycka är det inte alltid möjligt. Upplys muntligt om vad som hänt och kom överens med miljö- och byggkontoret om vilka åtgärder och kontroller som ska göras. Lämna därefter in en skriftlig anmälan och redovisning till miljö- och byggkontoret.

 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2018