Tobak

Detaljhandlare/partihandlare måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Den som ansöker om tillstånd ska kunna visa att han eller hon är lämplig att utöva verksamheten. Ska du sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd för detta. Om du tänker sälja tobak från flera olika försäljningsställen måste du söka tillstånd för varje ställe.

Om du redan anmält att du säljer tobak

  • Du som före den 1 juli 2019 har anmält till Timrå kommun att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.
  • Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.

Du måste lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan

När du lämnar in din ansökan till kommunen måste du skicka med ett egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillståndet. I ett egenkontrollprogram ska du skriva in de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror. Timrå kommun kommer att göra en bedömning av ditt egenkontrollprogram i samband med din ansökan.

Vilken typ av tillstånd kan du ansöka om?

Du kan ansöka om följande tillstånd, tills vidare eller viss tid:

  • Tillstånd som gäller tills vidare. Detta tillstånd gäller tills du själv väljer att återkalla tillståndet, eller om Timrå kommun återkallar ditt tillstånd.
  • Tillstånd för en viss tid. Detta är ett tillstånd som gäller mellan vissa datum, och som du kan ansöka om när du till exempel ska sälja tobaksvaror vid en festival eller annat arrangemang.

Var ska du lämna in din ansökan?

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Ansökan görs på vår e-tjänst/blanketter, se i högerspalten.

Vad kostar det?

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift när du ansöker om tillstånd. Avgiften för ansökan är 8672 kronor.

Utöver kostnaden för själva tillståndet tillkommer därefter en årlig tillsynsavgift som är för närvarande på 2200 kr.

Ibland behöver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften utan du får då betala 1084 kr/timme för de extra timmar som vi lägger ner.

Mer information

Folkhälsomyndighetens information till butiker
Folkhälsomyndighetens information till grossister 

Förenklad delgivning

Miljö- och byggnadsnämnden använder sig i normalfallet av så kallad förenklad delgivning. Syftet med delgivning är att myndigheten ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling. För mer information om förenklad delgivning.

Utökat rökförbud

Det blir förbjudet att röka på många platser i Timrå kommun när den nya tobakslagen träder i kraft den 1 juli 2019 år.

Rökfria miljöer - utomhus

Den nya lagen innebär rökförbud i följande utomhusmiljöer:

  • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till.exempel perronger, busshållplatser och taxizoner.
  • Uteserveringar.
  • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, idrottsanläggningar.
  • Utanför alla entréer som allmänheten har tillträde till, där det råder rökförbud inomhus.

Rökning på uteserveringar

Från och med 1 juli är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. Det gäller alla typer av uteserveringar. Det är heller inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering eller att inrätta särskilda rökområden, så kallade "rökrutor".

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns utförlig information om den nya lagen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 juni 2019