Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Från och med den 1 juli 2017 gäller ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av lagen. Om påfyllningsbehållaren innehåller tobak gäller tobakslagen. I lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Anmäl försäljning till kommunen

När du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Använd blanketten för försäljning av e-cigaretter eller e-tjänsten.

Ett egenkontrollprogram ska bifogas anmälan

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 oktober 2018