Djurhållning och lantbruk

WEBBljustorp 582.jpg

Vissa djur behöver man ha tillstånd för om man bor i en tätort. Det gäller till exempel ormar, getter, hästar och nötkreatur.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla följande djur inom tätbebyggt område (detaljplanelagt):

  • nötkreatur
  • häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm

Höns som hålls i hönshus med inhägnad räknas inte som sällskapsdjur även om hönshuset finns på den egna villatomten.

Tillstånd krävs också enligt djurskyddslagen för den som vill starta ett hunddagis eller föda upp hundar, för zoobutiker och för ridskolor. Från 1 januari 2009 ligger tillsyn enligt djurskyddslagen hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen handlägger ansökan om hunddagis, kennel, kattuppfödning, zoobutik och ridskola.

Tillsyn och kontroll

Miljö- och byggkontoret bevakar att djurhållningen inte orsakar olägenhet för människans hälsa eller miljö.

En god skötsel av djur innebär att grannar inte störs och att djuren förhindras från att förorena i till exempel sandlådor och på gångbanor. 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 december 2016