Cisterner

Lövudden 2 cisterner.jpg

Mark, vatten, växter och djur skadas vid utsläpp från läckande cisterner. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Eventuella skador kan endast upptäckas vid en kontrollbesiktning av cisternen.

Oljecisterner omges med detaljerade föreskrifter för att skydda miljön. I naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor finns bestämmelser om cisterner och vilka kontroller som ska göras.

Installation av cistern

Om du ska installera en cistern som berörs av Naturvårdsverkets föreskrifter ska du anmäla installationen till miljö- och byggkontoret.

Avgift för handläggning

Miljö- och byggkontoret tar ut en avgift på 800 kr per timme vid handläggning av nyanmälningar av cisterner.

Besikta din cistern

Cisterner ska med jämna mellanrum kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. Olika kontrollintervaller gäller för olika cisterner, vilket framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter.

Vilka som är behöriga och utför kontroller i Timrå kan du läsa om på Swedacs hemsida.

Efter besiktningen skriver besiktningsmannen en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska förvaras av dig som använder cisternen och visas upp för miljö- och byggkontoret vid begäran.

Cisterner som inte längre används

Cistern som inte längre ska användas ska tömmas och rengöras. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall. I första hand lämnas cisternen för skrotning, i annat fall ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas på nytt. Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till miljö- och byggkontoret.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 februari 2018