Brandfarlig vara

Till brandfarlig vara räknas brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiv vara. Räddningstjänsten Medelpad gör tillsyn av hanteringen av brandfarliga varor.

Som brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt vissa särskilt angivna brandfarliga fasta ämnen. Exempel på brandfarliga varor är dieselolja, bensin, spolarvätska, gasol, acetylen och ammoniumnitrat. Denna typ av ämnen utgör alltid en särskild risk och därför är det viktigt att hanteringen sker på ett säkert sätt.

Hantering av brandfarliga varor regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillstånd och tillsyn

Räddningstjänsten Medelpad gör tillsyn av hanteringen av brandfarliga varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 maj 2011