Infrastruktur för näringslivet

I Timrå kommun har vi alla trafikslag: Väg, järnväg, flyg och sjöfart.

Vi vill förstärka vår infrastruktur genom att:

• Ge ett fortsatt stöd till utbyggnaden av en logistikpark i Torsboda.

• Ha ett nära samarbete med Sundsvalls kommun kring utvecklingen av vår
regionala flygplats, Sundsvall Timrå Airport.
En bra infrastruktur, som knyter samman flera olika trafikslag, är avgörande
för att näringslivet ska vara konkurrenskraftigt. Det gäller för företagens
utveckling i såväl Timrå som i hela regionen. Det är också viktigt att människor
enkelt kan ta sig till och från sina jobb.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 mars 2017