Landsbygdsutveckling

Timrå kommuns nuvarande landsbygdsprogram antogs hösten 2015.

Framtidsvisionen är denna:

  • Vi bor nära och miljövänligt och många vill flytta in
  • Vi lever i öppna landskap med nära till naturen
  • Här finns ett blomstrande företagsklimat där företagaren är en förebild
  • Kulturen är en naturlig beståndsdel som berikar och attraherar
  • Timrå ligger i framkant och väcker uppmärksamhet
  • Besöksnäringen skapar nya möjligheter till rekreation och företagande

Programmet har ett tydligt underifrånperspektiv. Aktiviteterna sker i all huvudsak lokalt, av lokala aktörer och utifrån lokala behov och initiativ.

Ett viktigt verktyg har varit Leader Timråbygd, där kommunen varit deltagare och medfinansiär under perioden 2009-2015. Motsvarande verksamhet kommer under åren 2016-2021 att bedrivas i Leader Mittland Plus, som även omfattar delar av Sundsvalls kommun samt Ånge och Bräcke kommuner. Leader, eller som det nu kallas Lokalt Ledd Utveckling, är ett EU-program avsett för landsbygdsutveckling via lokala aktiviteter och projekt.

Länk till:

 Landsbygdsprogram 2015-2019, länk öppnas i nytt fönster.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 mars 2019