Finansiering

Här hittar du länkar till organisationer och myndigheter som erbjuder finansiering i olika faser av ditt företagande.

Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag.

Industrifonden

Industrifonden söker drivna entreprenörer med företag som har stor tillväxtpotential och kan hävda sig på en internationell marknad. De investerar i entreprenörer och företag med bra idéer och finns med som en aktiv part hela vägen genom att erbjuda kapital, rätt kompetens och intressanta nätverk.

Länsstyrelsen Västernorrland

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion.

Svensk exportkredit

Uppdraget är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

 

 

 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2017