Export

Här hittar du länkar till organisationer och myndigheter som erbjuder olika former av stöd och råd om du vill börja exportera varor.

Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential. Det gör de genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

Handelskammaren

Världen ligger öppen, men hur? Handelskammaren ger dig råd och arbetar för enkelhet i internationella affärer. Fråga oss om import, export, lagar och tillvägagångssätt. Se nyheter från Handelskammaren i listan till höger.

Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. De arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Svensk exportkredit

Uppdraget är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 31 januari 2017