Starta, etablera och utveckla ditt företag

Näringslivskontoret arbetar med tillväxt som mål och siktar på att erbjuda Norrlands bästa företagsklimat.

Vårt syfte är att vara en katalysator för ekonomisk framgång, vilket innebär att vi verkar för att hjälpa företagare att nå ännu bättre resultat. Vi vill inspirera till att starta nya företag och utveckla befintliga. Vi arbetar för ökat antal etableringar och inflyttning som även gynnar näringslivet. Vi ger stöd i beslutsprocessen, erbjuder välgrundad rådgivning och skapar mötesplatser och nätverk som ger lönsamt kunskapsutbyte och nya samarbetsmöjligheter.Låt oss förenkla arbetsdagen för dig.

Näringslivskontoret gör kontakter med kommunen och andra myndigheter enkla och smidiga för dig, så att du kan fokusera på din affärsverksamhet. Kontakta oss så ser vi till att du som företagare snabbt får rätt hjälp.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 mars 2019