Ung och arbetslös?

h100212_medarbetare2010 219.jpg

Är du ung och saknar utbildning inom ett yrke där efterfrågan är stor? Då kan du prova på att jobba inom det yrket samtidigt som du går en yrkesinriktad gymnasieutbildning. Jobbet kallas för traineejobb. Under tiden du arbetar får du lön. Din arbetsgivare får ekonomisk ersättning för att ta emot dig.

Vad är ett traineejobb?

Ett traineejobb innebär att du arbetar upp till halvtid hos en arbetsgivare samtidigt som du studerar minst 25 procent på gymnasial nivå och utbildar dig inom yrket. Du får lön för tiden du arbetar och du är också försäkrad.

Du kan få ett traineejobb inom välfärdssektorn, till exempel inom sjuk­vården, på skolor, på äldreboenden, på fritidshem eller med personer som har en funktionsnedsättning eller inom bristyrken (Arbetsförmedlingen definie­rar vilka yrken som är bristyrken).

Du kan få ett traineejobb om du uppfyller dessa kriterier:

  • Har fyllt 20 men inte 25 år
  • Har en fullföljd gymnasieutbildning eller motsvarande
  • Har varit arbetslös på heltid i minst tre månader (gäller för traineejobb inom ett bristyrke) eller minst sex må­nader (gäller för traineejobb inom välfärdssektorn).
  • Har börjat eller kommer att börja en reguljär yrkesut­bildning på gymnasial nivå på minst 25 procent inom traineejobbets yrkesområde.

Utbildningskontrakt

Har du hoppat av gymnasiet? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig gymnasiekompetens på komvux eller folkhögskolan med hjälp av ett utbildningskontrakt. Du kan också kombinera dina gymnasiestudier med jobb eller praktik.

Vad är ett utbildningskontrakt?

Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet på komvux eller på folkhögskolan. Du kan kombinera studierna med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.

Får jag någon ersättning?

Om du studerar minst 50 procent kan du ansöka om studiemedel från Centrala Studiemedels­nämnden, CSN. Kombinerar du studierna med jobb får du förstås lön för tiden du arbetar. Har du praktik eller deltar i något annat program kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingser­sättning, som betalas ut av Försäkringskassan.

Är du intresserad så ta kontakt med:

Malin Jakobsson, Lärande och Arbete i Timrå kommun
 060-16 32 62, 073-275 4860.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 februari 2018