Projektet Helios – 7,8 miljarders satsning i Timrå

Investeringen är gigantisk, nästan dubbelt så stor som hela satsningen på E4 Sundsvall, bron över fjärden medräknad.

Projektet – Helios omfattar åtta delprojekt: renseri, inklusive vadhantering och vattenrening, fiberlinje. Indunstning, kausticering, sodapanna inklusive turbiner, torkning, driftcentral samt kringsystem.

Cirka 2000 människor behöver någonstans att bo

Som mest kommer det att befinna sig upp emot 2000 människor samtidigt på Östrands industriområde, förutom de 300 som utgör Östrands ordinarie personal. Till det ska läggas de jobb det skapar hos leverantörerna.

Det kommer att bli väldiga logistikutmaningar med många människor inblandade, många transporter som ska fram och byggen i trånga utrymmen.

Projektet skapar arbetstillfällen under byggnadstiden, men kommer inte att resultera i fler arbeten på Östrand än det är i dag efter projektets slut. Däremot tillkommer nya arbetstillfällen på andra ställen i logistikkedjan. Behovet av råvara fördubblas vilket t ex ger jobb både i skogen och med virkestransporter.

Timrå kommun, genom sin annonsering etc., uppmärksammar företag och enskilda på den möjlighet projektet utgör att göra affärer för egen del med de entreprenörer som får uppdraget att verkställa projektet.

Erbjudanden läggs ut på en samlad sida

Detta innebär att Timrå Kommun och SCA kommer hänvisa entreprenörerna till en webbsida som i sin tur kommer att peka till olika sidor för de olika erbjudande som företag och enskilda kommit in med. Entreprenörerna tar direktkontakt med respektive erbjudande part och kommer överens. Det här innebär att Timrå Kommun och SCA inte kommer att vara involverad i någon del i de avtal som görs.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 september 2016