Nya kompisar! -Språkvänner i Timrå

urklipp ur rollup

Nya kompisar! -Språkvänner i Timrå är ett sätt att mötas över kulturgränser och bygga broar mellan människor.

Att vara språkvänner!

Det globala löftet till världens befolkning fram till år 2030 (antaget i Förenta Nationerna, FN) är 17 mål för en bättre värld där ingen lämnas utanför. Mål 5 handlar om Jämställdhet och mål 16 om Inkluderande samhällen. Genom att bli språkvän bidrar du till ett bättre värld!

Målet med Nya kompisar! -Språkvänner i Timrå är att mötas över kulturgränser, bygga broar mellan människor och att få ett större socialt nätverk. Vi pratar mycket om integration i samhället, genom språkvänner skapar vi möjligheter till möten, som leder till en tryggare vardag för alla. Språkvänner ger dig en chans att hitta nya vänner samtidigt som du utvecklas som person.

Vad gör språkvänner?

Språkvänner i Timrå träffas frivilligt och ideellt, det handlar om att umgås och ha trevligt. De som träffas bestämmer själva hur ofta man vill träffas och vad man vill göra tillsammans. Det kan vara att gå på promenader, ta en fika eller något annat som ni tycker är roligt. Vi erbjuder också aktiviteter, som är valfria att delta i.

Hur får jag en språkvän?

Anmäl ditt intresse att få eller bli språkvän i vår e-tjänst. Kommunens samordnare kommer att kalla dig till en informationsträff och därefter får du kontakt med en lämplig språkvän. Så långt som det är möjligt matchas språkvänner utifrån intressen.

Vem kan jag kontakta?

Kadra Ismail, Integrationshandledare och samordnare för Språkvänner i Timrå
Mobil: 072-233 5757

Nya kompisar! -Språkvänner i Timrå är ett projekt, finansierat av Länsstyrelsen, som drivs av Timrå kommun från juni 2019 till december 2020. Samarbetspartners under projekttiden är Medelpads Räddningstjänstförbund, Premicare, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Söråkers Folkets Hus, Tallnäs Hopp, Vandra i Timrå samt Västernorrlands Idrottsförbund. Projekttiden används till att starta en verksamhet för att sammanföra människor och genomföra aktiviteter tillsammans.

,

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 augusti 2019