Kommunala AktivitetsAnsvaret (KAA)

wTimrå Bibliotek 5.jpg

Alla kommuner i Sverige har ett aktivitetsansvar enligt skollagen, som innebär att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Detta ansvar gäller ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför, eller har fullföljt, utbildning på nationellt program i gymnasiet, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

I Timrå kommun är det Arbetsmarknadstorget som har detta ansvar. Vår huvuduppgift är att motivera ungdomar till att påbörja eller återuppta studier eller erbjuda annan lämplig aktivitet. Våra arbetskonsulenter hittar individuella lösningar för just dig. Det är frivilligt att ta del av det stöd och den hjälp vi erbjuder.

Vi arbetar med att

  • Förebygga avhopp från gymnasieskolan, genom möten på skolan med ungdom, förälder och skolpersonal. Vi följer upp ungdomar i åldern 16-20 år, som i dagsläget inte har någon form av sysselsättning.

  • Erbjuda vägledning till ungdomar i åldern 16-20 år. Hos oss träffar du arbetskonsulenter och vägledare för att prata om din framtid. Det kan handla om till exempel utbildning, praktik eller arbete.

  • Motverka utanförskap. Att inte studera, arbeta eller aktivt söka arbete kan leda till utanförskap, därför försöker vi snabbt hitta åtgärder för att undvika passivisering.

  • Samverka. Vi arbetar för att skapa goda kontakter med många olika samarbetspartners: ungdom, förälder, skolförvaltning, socialtjänst, arbetsförmedling och regionen.

Tillhör du dem som har fått brev? 

Om du är mellan 16-20 år och inte går på gymnasiet eller inte har en gymnasieexamen, så ska du ha fått ett brev från oss. I brevet erbjuds du en träff med en arbetskonsulent, men du kan också ringa, sms:a eller skicka e-post till KAA-samordnaren/arbetskonsulenten för att berätta vad du gör och om du behöver någon form av stöd eller hjälp.

Kontaktpersoner

Suzan Edström, 060-16 34 72 eller 070-191 6521
suzan.edstrom@timra.se

Malin Jakobsson, 060-16 32 62 eller 073-275 4860
malin.jakobsson@timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 augusti 2019