Lärande och Arbete / Arbetsmarknadstorget

Bilden visar pilar i olika riktningar

Lärande & Arbete ingår i Arbetsmarknadstorget i Timrå. Det är en verksamhet för dig som har behov av extra stöd för att nå arbete, studier eller annan egen försörjning. Här samverkar flera av kommunens verksamheter tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland.

Vi vänder oss till dig som redan har en eller flera myndighetskontakter och är  mellan 16 - 64 år. För att komma till oss på Arbetsmarknadstorget behöver du prata med din handläggare som ansvarar för att göra en aktualisering hit.

Insatser på Arbetsmarknadstorget

På Arbetsmarknadstorget kan du träffa såväl din Arbetsförmedlare, socialsekreterare, arbetskonsulent och handläggare på Försäkringskassan m.fl. De inkopplade parterna gör en gemensam plan tillsammans med dig istället för att du ska åka runt till flera myndigheter/verksamheter. Några av de insatser du kan få via Arbetsmarknadstorget är:

  • Kartläggning och samordning av insatser
  • Arbetsträning/praktik inom kommun och inom privata sektorn
  • Stöd, coachning och motiverande samtal
  • Kurser i arbetsmarknadskunskap, skriva CV och personligt brev mm.
  • Studievägledning

 Arbetsgivare

Du som är arbetsgivare är en betydelsefull nyckelspelare för hur våra deltagare ska etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att ta emot deltagare på arbetsträning och praktik kan du både göra en god insats för Timrås medborgare samtidigt som du kan hitta framtida potentiella medarbetare. Som arbetsgivare får du en kontaktperson på Arbetsmarknadstorget när du tar emot för en arbetsträning/praktik. Kontaktpersonen finns alltid där för att bolla de frågor som dyker upp.

För mer information om Lärande och Arbete / Arbetsmarknadstorget
kontakta oss:

Reception 072-545 0669

Anneli Mackin, enhetschef 
Mobil 076-101 2408

Dan Backlund, arbetskonsulent
Mobil
072-220 6265

Suzan Edström, arbetskonsulent
Telefon 060-16 34 72 Mobil 070-191 6521

Thomas Helin, arbetskonsulent/arbetsterapeut
Mobil 073-275 4872

Malin Jakobsson, studie- och yrkesvägledare/arbetskonsulent
Telefon 060-16 32 62 Mobil 073-275 4860

Svante Johansson, företagskoordinator
Telefon 060-16 32 95 Mobil  072-234 8800

Tara Al Obaidy, arbetskonsulent
Telefon 060-16 33 68 Mobil 070-307 2151

Veronika Åström, företagskoordinator/utbildare
Mobil 072-220 6543

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 juni 2019