Arbetsmarknaden i Timrå

Leende kvinna tillsammans med kollegor på arbetsplats

Under de kommande 10 åren kommer det att ske cirka 370 pensionsavgångar inom kommunen. En förutsättning för att säkerställa god samhällsservice och hög kvalitet är att rekrytera ny personal samt behålla och utveckla kompetent personal inom kommunen.

Timrå kommun arbetar strategiskt och deltar i olika projekt för att attrahera medarbetare till kommunen:

  • Vi deltar sedan något år tillbaka i ett traineeprogram i södra Norrland och tar emot unga med olika högskoleutbildningar och färsk examen.
  • Socialförvaltningen deltar i ett arbete inom vård- och omsorgscollege med målsättningen att kompetensförsörja framtida verksamhet inom vård och omsorg med rätt utbildad personal utifrån verksamheternas behov.
  • Vi tar emot studenter från olika utbildningar som t ex sjuksköterskeprogrammet , lärarutbildningar och socionomutbildningen för att studenterna ska få kunskap om kommunens arbetsplatser
  • Ambassadörer finns inom olika arbetsområden som är goda förebilder och sprider information om kommunens verksamhet.
  • Vi ger feriearbetande skolungdomar sommararbete för att få en inblick i kommunens verksamhet.

Vi ingår i Norrlands största arbetsmarknad. Tillsammans med grannkommunerna Sundsvall och Härnösand har vi cirka 140.000 invånare. Här finns det allt från stora företag med hela världen som sin arbetsmarknad till de lokala företagen som jobbar regionalt.

Timråföretagen

I Timrå finns cirka 1 250 företag. I vårt företagsregister hittar du företagen i Timrå samt kontaktpersoner på respektive företag.

Timrå kommun som arbetsgivare

Vi som jobbar i Timrå kommun arbetar för att ge bästa möjliga service och omsorg till våra medborgare. Inom de närmaste åren går dock många i pension och vi behöver anställa fler duktiga medarbetare inom många olika yrkesområden.

Här söker du lediga jobb som Timrå kommun annonserar.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 juli 2019