Arbetsmarknadsenheten AME

Järnväg.jpg

Vid Verkstadsvägen och Plåtslagarvägen finns AME:s arbetsträningsplatser. Här får du olika möjligheter till arbetsträning och sysselsättning för att hitta en väg ut på den öppna arbetsmarknaden.

Våra viktiga samarbetspartners för att kunna hjälpa personer vidare är arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten och näringslivet.

Hur fungerar arbetsträning genom AME Verkstadsvägen?

Till AME-enheten på Verkstadsvägen kommer personer från kommunen som har behov av råd, stöd, arbetsträning och sysselsättning i någon form. Här görs en individuell plan för varje person, om vad som behövs för att hon/han ska komma vidare ut på arbetsträningsplatser inom AME och för att nå målet - ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

För mer information om arbetsträningsplatser genom AME Verkstadsvägen, kontakta:
Enhetschef Peter Nordström, telefon: 060 - 16 34 41, mobil: 070 - 311 69 18
Arbetskonsulent Rune Andersson, telefon: 060 - 16 34 42, mobil: 076 - 825 69 02

AME Plåtslagarvägen har flera olika arbetsträningsplatser

Efter en individuell plan från AME Verkstadsvägen har du möjlighet till arbetsträning hos AME Plåtslagarvägen. På Plåtslagarvägen finns arbetsträningsplatser och meningsfull sysselsättning inom service, naturvård med mera. Uppdragen sker i samverkan med kommunens verksamheter och genom service till personer som bor i kommunen. Vi utför bland annat skötsel av kommunens naturvårdsområden, vissa byggprojekt, hemservice för äldre och funktionshindrade med mera.

För mer information om arbetsträningsplatser på Plåtslagarvägen, kontakta:
Arbetsledare Björn Eriksson, telefon: 060-16 33 38, mobil: 073 - 270 54 71
Samordnare Marie Forslund, telefon: 060 - 16 34 46, mobil: 073 - 270 54 74

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 april 2018