Vi stärker samarbetet med våra partners

Publicerad den 30 november 2016 20161130_113255.jpg
Samtalen blev intensiva och givande när näringslivsutvecklare och regionens aktörer inom företagsutveckling träffades för att diskutera hur samarbetet kan bli bättre.
Fotograf: Alexandra Kerttu

Vem gör vad i rådgivningsdjungeln? Och hur kan kommunernas näringslivsutvecklare bli bättre guider?

Den 30 november träffades näringslivsutvecklare från Timrå och Sundsvall och regionens aktörer inom företagsutveckling. Syftet med träffen? Att göra gränssnittet tydligare mot kommunernas näringslivsavdelningar.

Träffen började med en kort presentation av aktörerna och sedan fick aktörerna och kommunernas näringslivsutvecklare dela upp sig i fyra olika workshops med teman: finansiering, kompetens, tillväxt/innovation och internationella affärer. 

Det kom fram många bra förslag om hur kommunens företagsrådgivning kan bli mer effektiv. Ett konkret förslag blev att ta fram en checklista som varje näringslivsutvecklare kan använda sig av vid kontakter med företag som vill utvecklas.

Anne Niska, näringslivsutvecklare på Timrå kommun, reflekterade över att behovet av att träffas och föra dialog om samarbetet mellan aktörer och kommunen är stort. 

– Det här var lärorikt och givande. Och det här är bara början, säger Anne Niska. Vi ser fram emot att ha tätare kontakt med våra aktörer och kollegor i våra grannkommuner, avslutar hon. 


Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 november 2016