Välkommen hit!

Publicerad den 7 februari 2019 Välkommen hit.jpg

Välkommen till Timrå!

–Ny digital inflyttningsguide ska underlätta för inflyttare

När vi söker en ny plats att leva på ska det vara enkelt. Helst lika enkelt som att handla på nätet. Nu finns Välkommen hit – Sveriges första digitala inflyttningsguide. Tjänsten har utvecklats tillsammans med länets övriga kommuner samt Hudiksvall och Nordanstig.

Någon gång har de flesta av oss flyttat i livet.  Anledningen kan ha varit ett nytt jobb, en ny relation eller andra förändringar i livet.  Då vill vi undersöka platsen och regionen för vår nystart.

Digital guide

Välkommen hit är en digital guide som ger vägledning och vill stimulera till inflyttning. Målsättningen med tjänsten är också att stärka kommunens attraktionskraft för potentiella inflyttare, företagsetableringar och kommunmedborgare. Kommunens vägledare kommer också att ha stor nytta av den nya tjänsten.

– Det här verktyget ökar vår tillgänglighet och gör det lättare för den presumtiva inflyttaren att få en överblick av olika områden, boenden och serviceutbud, säger Maria Adolfsson, inflyttningslots, Timrå kommun.

Personlig kontakt fortsatt viktigt

Tjänsten kommer att spridas och marknadsföras i olika kanaler och sammanhang. Det är dock fortsatt viktigt att ha en nära och personlig kontakt med exempelvis arbetsgivare och inflyttare.

– Den personliga kontakten kommer alltid att vara viktig och det är i dialogen som förändring och frågetecken kan redas ut, säger Maria.

Boendet – ett viktigt livsval

Boendet är ett viktigt livsval för de flesta.  Välkommen hit underlättar och gör det smidigare att välja boende. Den som tänker flytta kan med hjälp av verktyget orientera sig, se möjligheterna och sedan väga olika boendealternativ mot varandra.

I kartan visas också var apotek, skolor, sjukhus och polis ligger i förhållande till den plats där man valt att bo. 

Flytta hit – ett samverkandsprojekt

Tjänsten Flytta hit är ett resultat av det regionala projektet eSamverkan, ett projekt där samtliga kommuner i Västernorrland tillsammans med Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, utvecklar och ökar tillgången till digitala tjänster för medborgare och företag.

Länkar:

Botanisera i guiden på Välkommen hit

Läs mer om eSamverkan på esamverkan.nu

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 februari 2019