Studenter tänker innovativt om Sundsvall-Timrå Airport

Publicerad den 11 oktober 2016 Midlanda 4.jpg

Den 11 oktober väntar en spännande dag på Sundsvall-Timrå Airport i Timrå. Ett antal studenter från Mittuniversitetet ska ta sig an ett antal problemformuleringar som rör flygplatsens detaljplan.

– Förhoppningen är att vi ska kunna vaska fram olika scenarier för att kunna utveckla flygplatsen och området runt omkring, säger Ingrid Thyberg, näringslivsutvecklare på Timrå kommun.

Mittuniversitetet i Sundsvall har samlat ett 20-tal studenter från olika program för att jobba med en bred problemformulering kring flygplatsen. Den här övningen är ett initiativ tagit av Midlandarådet, som består av personer från flygplatsen, näringslivet och Timrå kommun.

– Vi tog kontakt med Mittuniversitetet för att se om det fanns intresse att vara med och bistå med innovativt tänkande kring området, säger Ingrid Thyberg.

Midlandarådet har under knappt ett års tid haft några möten för att ta fram underlag till en detaljplan som ger möjlighet till utveckling av flygplatsen och området runt omkring. Efter att ha bollat olika alternativ såg man ett tillfälle att koppla in Mittuniversitetet för att få in ett innovativt tänkande.

– Då tog vi kontakt med Mittuniversitetet och de nappade direkt, säger Ingrid Thyberg.

Samarbetet kallas för MINT (Mobilitet och Nytta för Tillväxt) och är ett projekt finansierat av Vinnova. Förhoppningen är att få fram olika scenarier som möjliggör fler etableringar på ön där flygplatsen är placerad. Studenternas förslag ska senare i dag presenteras för Midlandarådet, som i sin tur utser det skarpaste förslaget med nytänkande och som har ett koncept som är genomförbart.

  

Mer information:

Ingrid Thyberg, Timrå kommun: 070-237 77 90
Frank Olofsson, Sundsvall-Timrå Airport: 072-170 95 02

Johan Landström, Mittuniversitetet: 010-142 87 81

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2016