Nu ska Färjaområdet på Tynderö få ny kostym

Publicerad den 2 november 2016 färja skiss utkast.jpg

Leader Mittland Plus har nu prioriterat projektet ”Ökad tillgänglighet till hav och kust i Timrå kommun”. Ett projekt, som skrivits av Tynderö Fiskareförening och Timrå Kommun, med syftet att rusta upp och göra Färjaområdet på Tynderö mer tillgängligt och attraktivt.

Meningen med projektet är att investera i turistisk infrastruktur för att förbättra förutsättningarna för en ökad turism längs kusten genom att knyta ihop land och hav.

Harald Nordqvist, ordförande i Tynderö fiskareförening, har varit starkt drivande i frågan och aktiv under skrivandet av projektansökningen. Han är glad att projektet prioriterats av Leader Mittland plus.

– Det här är otroligt viktigt för landsbygdsutvecklingen i Timrå, säger Harald Nordqvist. För att kunna utveckla landsbygden och besöksnäringen behövs såna här projekt där man får exploatera områden som dessa, fortsätter han.

Projektet har beviljats medel för att restaurera kajen, bygga ett café och göra området tillgängligt. Det är Tynderö Fiskareförening som äger området Färja och nu får man alltså en stor skjuts framåt när det gäller verksamhet och den fortsatta utvecklingen av området.

– Genom projektet kan vi knyta ihop land och hav, vilket förväntas ge fler besökare och bättre förutsättningar för företagande och entreprenörskap, säger Linda Leiderud, ansvarig för landsbygdsutveckling på Timrå kommunDet ger en mer levande landsbygd och mer levande besöksnäring, fortsätter hon.

Just nu väntar man på det formella beslutet från Jordbruksverket och kommer sedan att tillsätta en projektgrupp med Tynderö Fiskareförenings ordförande Harald Nordqvist i spetsen.

– Sedan påbörjar vi upphandling av tjänster för att genomföra byggandet av caféet och renovera kanalbryggan, säger Linda Leiderud.

Projekttiden är på cirka ett år och på en total summa av cirka 1,5 miljoner kronor.

– Vi kommer att planera för projektstart under våren 2017, för att sedan inför sommaren 2018 kunna presentera ett attraktivt område som kommer vara tillgängligt för alla, turister som Timrå-bor, säger Harald Nordqvist.

Fakta om Leader Mittland Plus

Leader Mittland Plus är en ideell förening för landsbygdsutveckling. Läs mer här: http://www.mittlandplus.se/

Beslut (pdf-dokument som öppnas i eget fönster)

Mer information:

Linda Leiderud, 073-275 13 12

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2016