Nu är det dags att nominera företag till Guldstegen 2017!

Publicerad den 19 januari 2017 Guldstegen_2017-01.jpg

Nu är det dags att nominera sin favorit till årets upplaga av Guldstegen. På Guldstegens webbplats är nomineringsformuläret öppet och man kan föreslå kandidater i sammanlagt sju kategorier.

Nominera i följande kategorier:

Årets Företagare
Kriterier: Företagaren ska ha ett betydande ägande av företaget och aktivt driva företaget i Timrå kommun. Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för andra företagare.

Årets Nyföretagare/Rookie
Kriterier: Företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar och ha goda entreprenörsegenskaper. Bolaget skall vara högst 3 år från bildandet och ha sitt säte i Timrå kommun.

Årets Unga Företagare
Kriterier: En företagare eller entreprenör som har gjort hedervärda insatser som positivt påverkar näringslivet i Timrå kommun. Företagaren eller entreprenören får vara äldst 30 år.

Årets AntiJante
Kriterier: En företagare eller entreprenör i Timrå kommun som har egna idéer, levererar utmärkta resultat, är stolt över det och vågar dela med sig av sin kunskap.

Årets Kreativa Näring
* Ny kategori som ersätter Årets Besöksnäringsidkare och Årets Handlare. Kreativa näringar definieras som ett område som spänner över flera sektorer, såsom: näringsliv, turism, handel, kultur, kulturarv och medier.
Kriterier: Företagaren ska driva sitt företag i Timrå kommun och vara nytänkande i sin verksamhet. Verksamheten ska ha tillväxtpotential, ha drivits i minst två år och drivas på kommersiella grunder med fokus på utveckling och marknadsföring.

Årets Start Up
* Ny kategori som ersätter Årets Innovatör. En startup är ett företag i tidig fas med potential att göra en snabb tillväxtresa. Marknaden är ofta global och idén innovativ. ”Årets Startup” uppmärksammar våra modigaste entreprenörer – de som går i bräschen för att erövra de största segrarna, men som också tar de största riskerna på vägen mot utveckling och framgång.
Kriterier: Företagaren ska vara nytänkande och ha förmåga att etablera sig på marknaden. Verksamheten ska vara hållbar, innovativ och ha goda chanser att lyckas.

Årets Unga Löfte
* Årets Unga Löfte är en ny kategori med syfte att lyfta ungas lust och kreativitet för entreprenörskap/ ledarskap samt stärka samarbetet mellan skola och näringsliv. Nominerade söks bland Sommarlov-, UF-entreprenörer och övriga unga som visar vilja och lust att driva verksamhet.
Kriterier: Företagaren/entreprenören får vara högst 20 år och verksamheten ska i huvudsak bedrivas i Timrå kommun. Företagaren ska ha stor drivkraft och verksamheten ska genomföras på kommersiella grunder.

Nomineringen pågår fram till den 10 februari 2017 på www.guldstegen.se.

Mer information:

Linda Leiderud, projektledare Guldstegen 2017, 073-275 13 12

Lars Holm, Företagarna Timrå, telefonnummer: 070-288 47 08

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 januari 2017