Strategi för Norrlands bästa företagsklimat

Publicerad den 28 juni 2018

Näringslivskontoret fick i december 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny näringslivsstrategi för Timrå. Under ett drygt halvår har Näringslivskontoret besökt företag, drivit workshops med både företag och politiker för att få en korrekt bild av nuläget, samt få inspel på möjliga förbättringar av näringslivet. Det här dokumentet är en sammanfattning av den analys som inkluderar hundra företagsbesök, flera olika mätningar och rankningar av näringslivet i Sverige, samt en utomstående omvärldsbevakning.

Policy för näringslivsutveckling

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 juni 2018