Avtal för utländska investeringar i Västernorrland

Publicerad den 1 september 2016

Sedan april i år driver kommunerna i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå och Örnsköldsvik ett projekt tillsammans med ett antal aktörer i länet. Det är Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, EON, Handelskammaren och EU som tillsammans med kommunerna ska etablera ett investeringskontor i Västernorrland.

- Det främsta syftet med investeringskontoret är att stärka det lokala näringslivet, säger Mikael Aamisepp, projektledare. Vi ska främja hållbara investeringar från utlandet, investeringar som kan lyfta de företag som redan finns i regionen.

Torsdag den 1 september skrivs därför ett avtal mellan Västernorrland och Business Sweden. Avtalet gäller ett samarbete kring utländska investeringar och är viktigt för länet och projektet. Business Sweden får ofta förfrågningar från utländska investerare och för att kunna hänvisa vidare till Västernorrland behövs ett avtal. Sedan tidigare har Business Sweden avtal med övriga regioner i landet och nu får även Västernorrland möjlighet att ta del av samarbetet.

- Västernorrland får genom samarbetet tillgång till Business Swedens organisation såväl nationellt som internationellt i syfte att attrahera utländska investeringar och skapa nya arbetstillfällen, säger Börje Svanborg, Business Sweden. Business Sweden hanterar främst de internationella och nationella frågorna och Västernorrland de regionala frågorna i nära samarbete med länets kommuner.

Samarbete som gynnar näringslivet

Projektet, som sträcker sig över tre år, har fyra inriktningar: IT, skog, besöksnäring och Clean Tech. Det sistnämnda handlar om investeringar inom miljöteknikområdet. Efter projekttidens slut är tanken att investeringskontoret finns kvar och drivs av olika aktörer i regionen.

- Detta är ett viktigt steg framåt för Västernorrland, säger Magnus Karlsson, verksamhetschef på Länsstyrelsen Västernorrland. Samverkan över kommungränser tillsammans med den privata näringen är rätt väg att gå för att attrahera utländska investeringar och stärka det befintliga näringslivet. 

Härnösands kommun är projektägare och visade tidigt i processen intresse i frågan. Inriktningen mot hållbara investeringar stämmer väl överens med kommunernas ambitioner att hitta hållbara lösningar för framtiden.

Mer information:

Peter Germer, 070-300 00 72

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 september 2016