Kommunala Tillgänglighetsrådet

Kommunens Tillgänglighetsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Timrå kommun.

Styrelser, nämnder och bolag ska i Tillgänglighetsrådet diskutera och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

  Ledamöter och ersättare 2019-2022

Ordförande: Mari Eliasson (S) 

Vice ordförande: Björn Hellqvist (L), KS

Ersättare Anna-lena Fjällström (S), KS

Ersättare Patrik Eriksson (T), KS

Jeanette Nordin (S), Miljö- och byggnadsnämnden

Ulf Lindholm (SD), ersättare Miljö- och byggnadsnämnden

Erik Bäckström Andersson (S), Barn- och utbildningsnämnden

Ann-Christin Bylund (T), ersättare Barn- och utbildningsnämnden

Alf Söderlund (S), Socialnämnden

Anita Hellstrand (C), ersättare Socialnämnden

Johan Engström-Lockner (S) Kultur- och tekniknämnden

David Forslund (T), ersättare Kultur- och tikniknämnden

Bengt Molander, SRF

Anita Boström Nordell, RMF

Christina Lagergren, DHR

Janne Rossbach, RSMH

Majlis Fanqvist, HRF

Billy Norberg, HRF

Carina Eriksson, RBU

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2019