Kommunala Tillgänglighetsrådet

Kommunens Tillgänglighetsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Timrå kommun.

Styrelser, nämnder och bolag ska i Tillgänglighetsrådet diskutera och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

 

 

Ordförande är: Maritza Villanueva-Contreras (V) 2016-2018

Vice ordförande: Björn Hellqvist (FP) 2016-2018

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 maj 2016