Förstudie av Interaktiv tillgänglighetsguide

annette_andreaz_1.jpg
Kommunhef Andreaz Strömgren och tillgänglighetshandläggare Annette Lehnberg jobbar för att skapa bättre tillgänglighet i Timrå kommun.
Fotograf: Marie Zetterlund

Jordbruksverket har den 8 juni beviljat stöd angående en förstudie av interaktiv tillgänglighetsguide.

Syftet med förstudien

Förstudiens syfte är att utreda vilka tillgänglighetsguider som finns på marknaden i nuläget, hur andra kommuner arbetar med information ut mot målgruppen och hur man hittar hållbara former för att hålla guiden levande.

Mål

Målet i detta arbete är att hitta en funktionell webblösning med tillhörande mobil applikation för att med denna gå vidare in i ett projektarbete med implementering av produkten. Det är också ett mål att hitta hållbara samarbetsformer med Bygderåd, näringsidkare, funktionshindersorganisationer genom kommunala tillgänglighetsrådet. Likaså finns en tanke att hitta former inför eventuellt ett kommande projekt att skapa en ansvarsfördelning för att kunna ha egen drift, underhålla och utveckla applikation och programvara i kommunal organisation.

Förhoppningen är också att det ska bli en start för att få in tillgänglighetsperspektivet som en naturlig del i all samhällsplanering.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 december 2018