Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

wrxrullstol_plusbuss 038.jpg

Tillgänglighet

Här används ordet tillgänglighet för att beskriva vad som krävs för att personer med en funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra. Timrå kommun arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten. vill du läsa mer om tillgänglighet kan du klicka på länkarna här till höger. 


 Mångfald är bra för samhället

Med mångfald menas olika bakgrund såsom religion, etnisk tillhörighet, ålder, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenhet är berikande för alla. Även olika erfarenheter, värderingar, egenskaper, förmågor, kompetens och färdigheter ingår i mångfald och räknas då som individuell mångfald i till exempel arbetsmiljöfrågor.   

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om kön, rättvisa, frihet och demokrati. Timrå kommun arbetar för att vara en kommun där kvinnor och män, flickor och pojkar, med eller utan en funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och skyldigheter.  


 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 augusti 2017