Vinterväghållningsbidrag

Vi erbjuder

För kostnader för vinterväghållning på enskilda utfarter och uppsamlingsvägar kan kommunalt indexreglerat bidrag sökas en gång per år i efterskott. Bidraget utbetalas bara för väg till åretruntboende. För enskild utfart betalas bidrag ut för väglängd över 50 meter. För enskild uppsamlingsväg (gemensam väghållning) betalas bidrag ut för väglängden som utnyttjas gemensamt.

Ansökningsblankett för nästa år skickas ut till de som fått bidrag beviljat, men finns även på kommunens hemsida.

Detta kan du förvänta dig

  • Om du är berättigad till vinterväghållningsbidrag kommer bidraget att utbetalas under juni månad, under förutsättning att ansökan är korrekt ifylld. Undersemestertider kan längre handläggningstider förekomma.
  • Handläggaren meddelar beslutet och betalar ut bidraget till sökande.
  • Skicka ut nya ansökningsblanketter till nästa år.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se - självservice, finns blankett eller e-tjänst. Blankett finns även hos handläggaren.
  • Första sidan ifylls och undertecknas av fastighetsägaren eller ordförande/kassör i vägförening eller vägsamfällighet.
  • Om inte formell vägförening finns ska samtliga åretruntboende fastighetsägare underteckna sidan två av ansökan för att godkänna mottagaren av bidraget.
  • Om det är första gången bidrag ansöks ska karta över vägen och fastigheterna bifogas.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 augusti 2017