Snöröjning och sandning

Vi erbjuder

Från mitten av oktober till mitten av april finns beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator dygnet runt. Den ordinarie styrkan kompletteras med entreprenörer för att vi ska kunna utföra uppdragen på alla områden.

Snöröjning ska normalt påbörjas först efter det att snöfallet upphört. Vid längre pågående snöfall påbörjas snöröjning vid blötsnö för genomfartsleder 4-8 cm och för bostadsgator 6-10 cm. Vid kallsnö för genomfartsleder 8-12 cm och bostads-gator 12-16 cm. Snöröjning inleds med genomfartsleder, gång- och cykelvägar, trottoarer, industrivägar och busshållplatser. Vid halkbekämpning används sand, krossgrus och salt.

Följande prioritetsordning gäller:

 • Gång- och cykelvägar samt trottoarer (ej inom rekreationsområden)
 • Kyrkbacken (vid Östrand) (denna väg får saltas m a a tunga transporter)
 • Genomfartsvägar/busslinjer
 • Bostadsgator i lutande terräng
 • Övriga genomfartsvägar
 • Övriga bostadsgator

Målsättningen är att morgontrafiken ska kunna löpa. Undantag kan förekomma vid extrema väderförhållanden.

Detta kan du förvänta dig

 • Genomfartsleder, gång- och cykelvägar samt trottoarer mot centrum ska vara snöröjda senast 8 timmar efter att snöröjning påbörjats.
 • Övriga gator, gång- och cykelvägar samt busshållplatser ska vara snöröjda senast 16 timmar efter att snöröjning påbörjats.
 • Arbeta för att saltanvändningen ska minska.
 • Årligen informera fastighetsägare om deras ansvar och skyldigheter i samband med vinterväghållning.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Fastighetsägare bör utföra röjning av växtlighet vid fastigheten innan vintern så att inte trädgrenar hänger ner över gång- och körbanor, försämrar ljuset från gatubelysningen samt skymmer trafikmärken.
 • Inte parkera utmed gator/vägar i samband med snöfall.
 • Inte placera postlådor och sopkärl så att de utgör ett hinder för snöröjningen. De ska vara placerade minst 1 meter från asfaltkanten, max 1,5 meter.
 • Byta ut dyra postlådor under vintern, eftersom vi bara ersätter med standardpostlåda om den skulle råka bli skadad.
 • Inte frakta ut snö från garageinfarter och fastigheter på gatumark.
 • Hör av dig till oss om du upptäcker fara.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 november 2018