Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin

Vi erbjuder

För permanentbostad eller fritidshus som inte används och därför inte producerar hushållsavfall, kan fastighetsägare ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin. Vid beviljad ansökan faktureras inte den ordinarie avfallstaxan, men för ärendets handläggning faktureras en administrationsavgift med 100 kr/tillfälle inklusive moms. Uppehåll medges för maximalt 1 år i taget. Avslag på ansökan kan överklagas. Ansökningsblanketter finns hos handläggaren och på kommunens hemsida. 

Permanentbostad

Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad om bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst sex månader. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

Fritidshus

Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin för fritidshus om huset inte kommer att användas från och med 1 maj och ett år framåt. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast 1 april.

Detta kan du förvänta dig

  • Om du uppfyller kraven för uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad kommer skriftligt beslut att skickas till uppgiven adress inom två veckor, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld. Om du har ett pågående beslut och söker fortsatt uppehåll skickas det nya beslutet innan det pågående beslutet upphör.
  • Om du uppfyller kraven för uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin för fritidshus kommer skriftligt beslut att skickas till uppgiven adress under april månad.
  • Under semestertid och vid hög belastning av ansökningar kan längre handläggningstid förekomma.
  • Vid avslag på ansökan ska beslutet innehålla information om hur man överklagar.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se - självservice, finns blankett eller e-tjänst. Blankett finns även hos handläggaren.
  • Ansökan kan också skrivas på vanligt brevpapper. Uppge fastighetsbeteckning, ägarens namn, personnummer och adress dit beslutet ska skickas. Intyga att fastigheten inte kommer att nyttjas.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 augusti 2017