Trafikövervakning, skrotbilar, flyttning fordon

Vi erbjuder

Timrå kommun ansvarar för i första hand trafikövervakning på kommunala parkeringsplatser. Parkering styrs av både generella och lokala parkeringsregler som kan kompletteras med särskilda tillstånd och dispenser. Målsättningen med trafikövervakningen är att alla ska parkera rätt så att Timrå ska upplevas som trevligt att besöka. Kommunen ansvarar även för skrotbilshantering och flyttning av fordon som är felaktigt uppställda på mark inom kommunens ansvarsområde.

Kostnaderna för flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren.

Detta kan du förvänta dig

  • Under förutsättning att aktuellt fordon är uppställt inom verksamhetens ansvarsområde åtgärda problemet.

Detta förväntar vi oss av dig gällande trafikövervakning

  • Du måste följa både de generella och lokala parkeringsregler som gäller.
  • Om du undrar över något som rör din parkering kan du fråga vår trafikövervakare som syns ute i Timrå och gärna hjälper till.

Detta förväntar vi oss av dig gällande skrotbilar

  • Uppgifter om fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde anmäls till kultur- och teknikförvaltningen.

Detta förväntar vi oss av dig gällande flyttning av fordon

  • Uppgifter om fordon som är felparkerat och försvårar för snöröjning,
    renhållning, arbete på väg eller är uppställt så att fara för trafikolyckor uppstår anmäls till kultur- och teknikförvaltningen.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 augusti 2017