Trafikanordningsplan

Vi erbjuder

När ett arbete ska utföras på en gata eller gång- och cykelväg uppstår alltid risk för olyckor och skador. För att skydda arbetare och trafikanter ska en trafikanordningsplan upprättas som ska vara godkänd innan arbetet får påbörjas. Trafikanordningsplanen visar hur ett vägarbete ska märkas ut, vilka skyddsanordningar som ska användas och om det behövs trafikregleringar och hur dessa ska anordnas. Trafikanordningsplanen måste godkännas av kultur- och teknikförvaltningen innan arbetet får påbörjas. Tillståndet kostar 550 kronor.

Detta kan du förvänta dig

  • Du kommer få besked om din ansökan godkänts inom en vecka efter att ansökan inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se - självservice, finns blankett eller e-tjänst.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 mars 2019