Tillgänglighet

Vi erbjuder

Kultur- och teknikförvaltningen ansvarar för den fysiska tillgängligheten i kommunens skol- och förskolelokaler, kommunhuset, kultur- och teknikkontoret och de idrottsanläggningar som kommunen äger samt allmänna platser.

Detta kan du förvänta dig

  • Utifrån de besiktningar och uppdatering av tillgänglighet som utförts på ovan nämnda fastigheter genomföra nödvändiga insatser så att god tillgänglighet skapas för alla brukare och skolelever.
  • Tillgänglighet handlar både om de små insatserna från enkla rutiner/kontroller av exempelvis toalettlarm och enklare skyltning till ombyggnationer av entréer eller i andra fall stora insatser i form av hissar eller liknande.
  • Samråd sker med barn- och utbildningsförvaltning för planering av aktiviteter i lokaler och placering av funktionshindrade elever.
  • Gator, torg och parker ska utformas så att tillgängligheten, tryggheten och säkerheten är god för alla som vistas här. Markbeläggning, väghållning och skyltning ska underlätta framkomligheten.
  • Respektera och hjälpa andra personer att få god kännedom om lokaler och utrymningsvägar.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Ta del av gällande ordningsregler på informationstavlor och liknande.
  • Hålla god ordning och lämna anläggningen i städat skick vilket underlättar en god tillgänglighet.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 maj 2017